Žádost o zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání

Formulář "Žádost o zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání" již není dostupný!
Žádám o zařazení dále uvedené vzdělávací akce do průběžného vzdělávání energetických specialistů:

Zeleně podbarvená pole jsou povinná!

1. Identifikační údaje o žadateli
Název nebo obchodní firma žadatele, anebo jeho označení nebo jména a příjmení, pokud
není podnikající fyzická osoba zapsaná do obchodního rejstříku
Datum
Adresa sídla, popřípadě adresa pobytu na území České republiky nebo bydliště v cizině žadatele, a adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle správního řádu
Obec
Ulice
Číslo popisné nebo orientační
Kontaktní osoba žadatele (jméno, příjmení, akademický titul a právní vztah k žadateli)
Telefonní číslo kontaktní osoby
Adresa elektronické pošty kontaktní osoby
Identifikátor datové schránky žadatele, popřípadě identifikátor datové schránky kontaktní osoby
2. Informace o vzdělávací akci s přihlédnutím ke kategoriím činností, které je oprávněn vykonávat energetický specialista
Název vzdělávací akce
Vzdělávací akce je určena pro energetického specialistu, který je oprávněn k
Cíl vzdělávací akce
3. Údaje o vzdělávací akci
Vzdělávací akce je možné se zúčastnit


Adresa místa konání vzdělávací akce
Obec
Ulice
Číslo popisné nebo orientační
Použitý softwarový nástroj
Termín konání vzdělávací akce
od:
 
Počet výukových hodin/počet výukových dní
/
Nejvyšší počet účastníků
Základní cena
Kč/hod
4. Popis vzdělávací akce
Zaměření a stručný obsah vzdělávací akce (abstrakt)
5. Seznam předpokládaných přednášejících a jejich odborná kvalifikace
6. Specifické požadavky na účast
Kontrolní kód

Zkontrolujte si prosím vložené údaje. Po zadání kontrolního kódu už nebude možné údaje měnit!! Následně musíte stánout žádost (zelené tlačítko na konci formuláře) ve formátu pdf a elektronicky ji podepsat! Tuto podepsanou žádost vložíte do formuláře spolu s volitelnou přílohou a můžete odeslat žádost.

Přílohy je možné vložit až po odeslání kontrolního kódu!

   

Elekronicky podepište vyplněnou žádost v pdf uloženou do Vašeho počítače a nahrajte ji do formuláře!
Musíte přiložit elektronicky podepsanou žádost v pdf
Povolené formáty souborů: .pdf. Maximální velikost: 4MB!
Můžete přiložit soubor pro doplňující informace
Povolené formáty souborů: .pdf, .doc, .docx, .jpeg, .jpg, .gif, .png. Maximální velikost: 4MB!
© Copyright 2024 MPO